Europe Direct Šibenik
Vaš izvor informacija o Europskoj uniji!

  Ulica kralja Zvonimira 7A, HR-22000 Šibenik

  +385 22 310 855   •     info@edic-sibenik.eu

Upoznajte nove predsjednike parlamentarnih odbora

 

 

 

Odbori su pokretači zakonodavnog rada Parlamenta. Saznajte tko im je na čelu u sljedeće dvije i pol godine.

Odbori Europskog parlamenta izabrali su svoje predsjednike i potpredsjednike na prvim sastancima u srpnju.

 

Odbori su odgovorni za iznošenje stajališta Parlamenta na zakonodavne prijedloge. Također pripremaju izvješća o vlastitoj inicijativi, imenuju pregovarački tim za vođenje pregovora s Vijećem, organiziraju saslušanja sa stručnjacima i nadziru ostala tijela i institucije EU-a..

 

Europski parlament ima 20 stalnih odbora i 2 pododbora, koji pokrivaju razna područja od okoliša do međunarodne trgovine.

 

 
0
KOMENTARI:


 

Copyright © 2019   •   Informacijski centar Europe Direct - Šibenik   •   Sva prava pridržana   •   Izrada: MEDIAN