Europe Direct Šibenik
Vaš izvor informacija o Europskoj uniji!

  Ulica kralja Zvonimira 7A, HR-22000 Šibenik

  +385 22 310 855   •     info@edic-sibenik.eu

Javni poziv za otvoreni iskaz interesa malih i srednjih poduzetnika za ulaganja u tematski definirane hotele

 

 

 

Predmet javnog poziva je identifikacija interesa i potreba malih i srednjih poduzetnika za ulaganjem u projekte podizanja kvalitete i dodatne ponude smještajnih objekata iz skupine „Hoteli“, koji bi mogli biti sufinancirani iz Strukturnih fondova EU, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020., kroz Prioritetnu os 3 „Poslovna konkurentnost“. Javnim pozivom će se kroz iskaz interesa nositelja navedenih turističkih projekata formirati baza (projekata) i identificirati njihov stupanj spremnosti za provedbu i moguće apliciranje za sredstva iz Strukturnih fondova.

Iskaz interesa namijenjen je projektima koji uključuju izgradnju novog hotela ili rekonstrukciju/obnovu postojećeg objekta u Hotel ili podizanje kvalitete postojećeg hotela, koji će nakon završetka investicije biti smještajni objekt iz skupine "Hoteli", moguće vrste: Hotel 4 ili 5*, Aparthotel 4 ili 5*, Turističko naselje 4 ili 5*, Hotel baština i Difuzni hotel, uz uvjet obveznih dodatnih sadržaja kojima će Hotel moći dobiti neku od propisanih slijedećih oznaka posebnog standarda: Healt&fitness, Wellness, Bike, Ski, Business, Meetings, Congress, Family, Small&friendly, Senior citizens, Za osobe sa invaliditetom, ili vrstu Lječilišnog hotela (sukladno Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli (NN 56/16) i/ili dobiti propisanu oznaku kvalitete za hotel- »KVALITETAQuality« (sukladno Pravilniku za dodjelu oznake kvalitete ugostiteljskog objekta vrste Hotel (NN 9/16).

Prijavitelj projekta može biti mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe Komisije (EU) 651/2014.

Vlasništvo Predlagatelj može koristiti nekretninu na temelju prava vlasništva ili drugog stvarnog prava ili na temelju obvezno-pravnog odnosa pod uvjetom da odgovarajućim ispravama dokaže svoje pravo korištenja nekretnine.

Podaci koji se ovim Javnim pozivom od potencijalnih prijavitelja traže su: Ispunjen obrazac upitnika (TP-SFEU/17) koji se nalazi na Internet stranici Ministarstva turizma (www.mint.hr/javni pozivi) koji sadrži osnovne podatke o predlagatelju / nositelju projekta i osnovne podatke o planiranom projektu, te o tehničkoj spremnosti/zrelosti projekta.

Javni poziv otvoren je do 18. listopada 2017. godine, a iskaz interesa se podnosi na propisanom obrascu (TP-SFEU/17) koji je dostupan na stranicama Ministarstva turizma (www.mint.hr/javni pozivi).

 

Izvor: www.mint.hr

 

 
0
KOMENTARI:


 

Copyright © 2018   •   Informacijski centar Europe Direct - Šibenik   •   Sva prava pridržana   •   Izrada: MEDIAN