Europe Direct Šibenik
Vaš izvor informacija o Europskoj uniji!

  Ulica kralja Zvonimira 7A, HR-22000 Šibenik

  +385 22 310 855   •     info@edic-sibenik.eu

Okrugli stol u Šibeniku -„Dostupnost radne snage u Šibensko-kninskoj županiji - izazovi budućnosti i mladi“

 

Matica hrvatskih sindikata (MHS) je 29. studenoga 2019. u Šibeniku organizirala okrugli stol, u suradnji Gradom Šibenikom, na temu „Dostupnost radne snage u Šibensko-kninskoj županiji - izazovi budućnosti i mladi“. Okrugli stol organiziran je u okviru EU projekta MHS-a pod nazivom „Doprinos tripartitnom socijalnom dijalogu – Perspektive tržišta rada“ koji se financira sredstvima iz Europskog socijalnog fonda (ESF) iz poziva „Jačanje socijalnog dijaloga – faza III“. Grad Šibenik sudjeluje kao partner na projektu.

 

 

 

Na početku okruglog stola nazočne su pozdravili Paško Rakić, zamjenik gradonačelnika Grada Šibenika, Josip Jurić, viši stručni suradnik za društvene projekte Grada Šibenika i Ivana Šepak-Robić, voditeljica projekta u MHS. U ulozi panelista, Ivana Šepak-Robić izlaganjem je predstavila aktivnosti EU projekta Matice te rezultate provedenog pilot-programa za učinkovitu aktivaciju nezaposlenih na tržište rada za lokalnu zajednicu.

Uslijedila je panel rasprava u kojoj su uz moderiranje Josipa Jurića sudjelovali: Zdravka Uroda, viša stručna savjetnica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Edi Luketa, suradnik Veleučilišta u Šibeniku i Jakov Terzanović, direktor industrijske zone PODI Šibenik.

Raspravljalo se o različitim čimbenicima koji utječu na tržište rada Šibensko-kninske županije kao što su ponuda i potražnja, usklađenost obrazovnog sektora sa zahtjevima tržišta, demografija, lokacijske specifičnosti, učinak sezonalnosti, utjecaj novih tehnologija, te pojava novih zanimanja, struka i poslova. 

Cilj okruglog stola bio je odgovoriti na neka od ključnih pitanja koja se tiču tržišta rada u Šibensko-kinskoj županiji, sa naglaskom na mlade, kao jedne od najugroženijih skupina radno aktivne populacije, kao i prepoznati glavne trendove koji će oblikovati tržište rada u bližoj budućnosti, ali već i sada.

 

 
0
KOMENTARI:


 

Copyright © 2020   •   Informacijski centar Europe Direct - Šibenik   •   Sva prava pridržana   •   Izrada: MEDIAN