Europe Direct Šibenik
Vaš izvor informacija o Europskoj uniji!

  Ulica kralja Zvonimira 7A, HR-22000 Šibenik

  +385 22 310 855   •     info@edic-sibenik.eu

Otvoren Poziv: “Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi UP.04.2.1.04″

 

 

 

Otvoren je Poziv “Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi UP.04.2.1.04″  u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali s ciljem razvoja dobrog upravljanja u kulturi jačanjem suradnje organizacija civilnog društva i javnog sektora.

Specifični ciljevi:
- unapređenje postojećih i uspostava novih modela sudioničkog upravljanja u kulturi
- jačanje kapaciteta dionika (zaposlenika javnog sektora i organizacija civilnog društva) uključenih u procese sudioničkog upravljanja u kulturi te poticanje umrežavanja u području sudioničkog upravljanja u kulturi
- povećanje uključenosti građana u procese donošenja odluka u lokalnoj zajednici, kao i povećanje njihova pristupa kulturnim i umjetničkim sadržajima.

Prihvatljivi prijavitelji:
Skupina aktivnosti A

- organizacija civilnog društva (umjetnička organizacija, udruga/savez udruga koji djeluje u području kulture i umjetnosti)
- jedinica lokalne samouprave
Skupina aktivnosti B
- organizacija civilnog društva (umjetnička organizacija, udruga/savez udruga koji djeluje u području kulture i umjetnosti)
- javna ustanova u kulturi kojoj je osnivač jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave.

Prihvatljive aktivnosti:
Skupina aktivnosti A

Aktivnosti pripreme, provedbe i sudjelovanja u programima jačanja kapaciteta u području sudioničkog planiranja, programiranja, odlučivanja i upravljanja u kulturi za ciljane skupine. Aktivnosti mogu uključivati i izradu priručnika, publikacija i sl. radi diseminacije informacija i promocije dobrih praksi teaktivnosti podizanja javne svijesti i zagovaranja civilno-javnog partnerstva i sudioničkog upravljanja u kulturi, kao i korištenja javne infrastrukture u iste svrhe.
Skupina aktivnosti B
Aktivnosti unapređenja postojećih te izrade i/ili uspostave novih modela sudioničkog upravljanja u kulturi (uključivanje organizacija civilnog društva i javnog sektora te lokalne zajednice u provedbu aktivnosti je obavezno). Aktivnosti mogu uključivati: izradu planova u kojima se razrađuju modeli sudioničkog upravljanja, njihova uspostava i održivost te izradu drugih relevantnih studija i dokumenata; provedbu istraživanja o modelima sudioničkog upravljanja u kulturi povezanih s izradom/razradom modela sudioničkog upravljanja te aktivnosti izrade i provedbe sustava praćenja i vrednovanja modela sudioničkog upravljanja u kulturi.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava je 50.000.000,00 HRK, a Krajnji rok prijave je 28. veljače 2018.

Najviši iznos bespovratnih sredstava:
Skupina aktivnosti A: 2.500.000,00 HRK
– Skupina aktivnosti B: 800.000,00 HRK

Najniži iznos bespovratnih sredstava:
- Skupina aktivnosti A: 550.000,00 HRK
– Skupina aktivnosti B: 300.000,00 HRK

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje.

 

Izvor: www.strukturnifondovi.hr

 

 
0
KOMENTARI:


 

Copyright © 2018   •   Informacijski centar Europe Direct - Šibenik   •   Sva prava pridržana   •   Izrada: MEDIAN